Deskundige schattingen en advies van vastgoed

Heeft u nood aan een deskundige schatting of advies in de ruime regio Antwerpen (arrondissementen Antwerpen, Turnhout en Mechelen, de Rupelstreek en de regio Klein Brabant)? Met meer dan dertig jaar ervaring kan ik u een professioneel en accuraat verslag afleveren.

Enerzijds bied ik een vakkundige waardering van:

 • Gronden
 • Woningen
 • Appartementen
 • Residentieel vastgoed
 • Handelshuizen
 • Industriële gebouwen

Daarnaast kan u ook terecht voor gemotiveerde verslagen
in verband met:

 • Aankoop en verkoop
 • Aangifte van nalatenschap
 • Vereffening - verdeling
 • Inbreng in vennootschap
 • Gerechtelijke opdrachten

Een klassiek schattingsverslag:

 • Een korte beschrijving, foto, kopie of schets van het bouwplan, vergelijkingspunten en een beknopte motivatie.
 • Het minimumtarief voor één pand (met een waarde tot €330.000) bedraagt €330 + 21% btw.
 • Eén pand met een waarde hoger dan €330.000, is één per duizend op de vastgestelde waarde + € 40 dossierkosten + 21% btw.
 • Twee of meer panden in eenzelfde dossier:
  • ofwel één per duizend op de totaal geraamde waarde + €25 dossierkosten per eigendom + 21% btw;
  • ofwel €330 voor het eerste pand en €250 per volgende eigendom, + €25 dossierkosten per pand + 21% btw.

Schattingsverslagen in voorlezing

Gerechtelijke schattingsopdrachten

Bindende rapporten bij aangifte nalatenschap Vlabel

 • Vraagt om een uitgebreide beschrijving, foto, plan of schets, plus alle relevante toelichtingen omtrent de ligging, het type, de constructie, het comfort, de afwerking, de staat enzovoort. De vergelijkingspunten en motivatie worden besproken.
 • Het minimumtarief voor één pand (inclusief dossierkosten) bedraagt €600 + 21% btw.
 • Vanaf een waarde van hoger dan €300.000 (één of meerdere panden): twee per duizend op de vastgestelde waarde, dossierkosten inclusief, 21% btw.

Allerlei:

 • In bijzondere en/of omvangrijke dossiers kan het toe te passen tarief eventueel verlaagd worden. Dit kan onder andere mede in functie van de werkelijke tijdsbesteding, de aard en omvang van de goederen enzovoort.
 • Actualisatie van een relatief recente opdracht, of een beperkt advies, kan forfaitair van €150 + 21% btw. Gelieve u hierover steeds vooraf te informeren.

Aarzel niet om mij te contacteren voor verdere inlichtingen. Ik beantwoord graag al uw vragen.

Referenties:

Opgenomen in de lijst van erkende schatters-experten van

 • FOD Justitie
 • rechtbanken te Antwerpen
 • Vlaamse belastingsdienst
 • Het genootschap van notarissen van de provincie Antwerpen
 • Advocaten en rechtbanken te Antwerpen
 • Vredegerechten te Antwerpen, Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Mortsel, Schilde en Zandhoven

Wil je meer informatie over al uw vastgoed plannen?

Aertbelien M

  De Dreef van Hertebos 6
    2970 Gravenwezel

  03 685 44 93 

 BE0468671435

Contacteer me